Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Herinrichting Jurgensstraat

Foto boven: inrijden vanaf de Bandkeramiekersstraat

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht. Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Foto: halverwege de "nieuwe" Jurgensstraat. Parkeren blijft deels op trottoir. Op de achtergrond een van de bestaande drempels. Ook duidelijk te zien de opgedrukte stoeptegels rond de bomen. 

Politieke partij CMB heeft nog geopperd om bij de herinrichting de huidige 75 oude -maar fors gesnoeide- bomen te vervangen door een 60-tal nieuwe bomen omdat het gevaar bestaat dat de wortels ook de nieuwe trottoirs omhoog gaan drukken. Ook vindt CMB dat de huidige bomenrij aan weerszijden het straatbeeld smaller maken dan het in werkelijkheid is. Maar de gemeente, bij monde van wethouder Hendrix, stelt dat uit een gehouden enquete is gebleken dat een meerderheid van de bewoners deze oude bomen wil laten staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder bomen staan.

Overigens wordt er volgens wethouder Hendrix geen nieuwe riolering gelegd, zoals bij recente reconstructies van andere straten in Elsloo wel is gebeurd. De riolering in de Jurgensstraat is een aantal jaren geleden wel aangepakt door in de oude rioolbuizen, nieuwe buizen in  te brengen.

Diverse overleggen tussen gemeente en bewoners en/of werkgroep Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening.

  • De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat
  • Er komen drie drempels en op de kruisingen (bij Vloedgraaf en Bandkeramiekersstraat) ook verhogingen. (werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente voorgesteld de hoogte van de huidige drempels aan te houden. Of anders als voorbeeld de drempels in de Burg. van Mulkenstraat aan te houden)
  • De werkgroep heeft tevens voorgesteld op de kruising bij de Schoolstraat ook een verhoging aan te brengen
  • De huidige riolering is nog goed. Deze zal dus niet vervangen worden. De gemeente onderzoekt nog of er voorziening getroffen kunnen worden voor de aparte opvang en afvoer van regenwater.
  • Het plan is de huidige bomen te laten staan. De gemeente gaat mogelijk nog enkele bomen rooien om nog meer parkeerplaatsen te realiseren. 
  • De werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente geattendeerd op de opnieuw toenemende wortelopdruk van de bomen nadat in 2018 maatregelen werden genomen om dat proces af te remmen. De wortelopdruk is nu weer weer groot zodat de trottoirtegels naar boven komen en schots en scheef rond de bomen liggen. De werkgroep heeft voorgesteld die betreffende bomen ook te vervangen en nieuwe te planten.
  • Parkeren; er wordt gezorgd dat aan beide kanten van de weg geparkeerd kan worden, deels op het trottoir
  • De rijweg zal versmald worden waardoor er minder hard gereden kan worden
  • Een eerder vermeld knelpunt ten aanzien van laden en lossen bij Bakkerij Cornelissen is van de baan omdat de bakkerij in mei a.s. sluit.

Bewoners kunnen op- en aanmerkingen hierover kwijt bij de gemeente, zie onderstaande bewonersbrief.