Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Kasteelpark Elsloo

Herstel historische helling en de realisatie van een opslaglocatie voor Hengelsportvereniging Juliana

Het Limburgs Landschap start vanaf 27 februari met werkzaamheden in Kasteelpark Elsloo. Momenteel worden de maaimachines van Hengelsportvereniging Juliana geparkeerd onder in de toren van Kasteel Elsloo. Dit is een minder gewenste situatie wat betreft de veiligheid. Sinds Het Limburgs Landschap het beheer van het Kasteel en Kasteelpark Elsloo van de gemeente Stein heeft overgenomen is er gewerkt aan een alternatief voor deze stalling.

Deze is nu gevonden door in de voet van de helling onder het theehuisje in Kasteelpark Elsloo een prefab kelder in te graven en deze weer af te dekken met grond. Hiermee ontstaat niet alleen een ondergrondse opslagplek, maar wordt ook de historische helling hersteld. De uitwerking doet denken aan een ijskelder die vroeger op landgoederen werden aangelegd.

Vanaf 27 februari zullen er onder langs de helling graafwerkzaamheden worden uitgevoerd om plek te kunnen bieden aan de prefab kelder. De vrijkomende grond wordt zijdelings in depot gehouden, omdat die later weer gebruikt wordt om de kelder af te dekken. Nadat er een stabilisatie laag is gelegd worden er op 2 maart rijplaten aangevoerd. Er worden zowel platen over de brug naar het parkeerterrein voor het kasteel gelegd, als een platen baan naar de plek waar de kelder wordt geplaatst. Vervolgens zal op 3 maart de kelder worden aangevoerd en met een zware kraan op locatie worden getild. Daardoor zal het parkeerterrein op 2 en 3 maart beperkt toegankelijk zijn. De rest van de maand zal er hard gewerkt worden aan de afwerking van de helling. Zodra de ruimten onder in de kasteeltoren vrij van gebruik zijn ontstaan er mogelijkheden om de entrée naar de Slakmolen en de IVN-tuin te verbeteren. Op deze manier zijn deze cultuurhistorische pareltjes in de toekomst beter te bezoeken.

De verplaatsing van de Hengelsportverenging is een projectonderdeel van een omvangrijk investeringsplan dat Het Limburgs Landschap kan realiseren dankzij bijdragen van de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Sponsorgelden Kasteelpark Elsloo en Leader +.  

Noot voor redactie: informatie Stichting het Limburgs Landschap, René Gerats, +31651842962 of r.gerats@limburgs-landschap.nl.

Foto’s ter illustratie, van Historisch Genootschap Redichem, ijskelder in Doorwerth.

Doorwerth de IJskelder