Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

In gesprek met... Michiel Verhulst, apotheker

Maandagavond 23 mei 2016 gingen een twintigtal dorpsgenoten in gesprek met Michiel Verhulst van Apotheek Medisch Centrum Elsloo.

Dit is een zelfstandige apotheek die nauw samenwerkt met de huisartsen in het medisch centrum en die in Geulle. Gezien de kleine setting en de bijdrage van interviewer Wim Cremers van TVLimburg werd het een geanimeerd gesprek. En dat is nu ook juist de bedoeling van de serie "In gesprek met..."

apotheker 2016

De bezoekers stelden ter zake doende vragen en apotheker Michiel Verhulst gaf daarop duidelijke antwoorden. Voorafgaand gaf hij een transparante uiteenzetting over de routing, de weg die een recept bewandelt vanaf de bestelling bij de huisarts of specialist tot overhandiging aan de patiënt.

Ook de declaratie van medicijnen kwam uitvoerig aan de orde, met name ook de uitgiftekosten. De apotheker wist voldoende helder te maken dat dit geen geldklopperij en pure winst is, maar dat hij daar alle kosten mee moet dekken: personeel, huur, energie etc. De winstmarge op de medicijnen is maar heel klein.

Natuurlijk kwam ook de soms lange wachttijd aan de orde. Dat kan in de regel alleen gebeuren als de assistente het recept nog moet klaar maken of contact moet opnemen met huisarts of specialist. Verhulst benadrukt dat het streven is dat iedereen binnen enkele minuten na binnenkomst te woord wordt gestaan. "Bij drukte is het alle hens aan dek, zodat alle balies in gebruik zijn"
En voor de patiënten met herhaalmedicatie of niet spoedeisende medicatie verwijst hij naar de Pharmaself, de medicatieautomaat waar men 7 dagen per week, 24 uur per dag kostenloos terecht kan.

Na afloop waren alle partijen het er over eens dat het een zeer geslaagde avond was die herhaling verdiend. Als u dus de komende tijd op verjaardagen niet alleen maar geklaag over de apotheek hoort... dan weet u dat er iemand op "In gesprek met...." is geweest.

 

Wat is de rol van de apotheker?

In uw apotheek haalt u uw medicijnen op, maar wat gebeurt er nu precies tussen het tijdstip van het uitschrijven van het recept door uw huisarts en de ontvangst van uw medicijn? Bent u daar benieuwd naar of wilt u bijvoorbeeld weten waarom er voor uw medicijnen soms een eigen bijdrage verschuldigd is?
Wat betekent het “preferentiebeleid” van de verzekeraars? Wat kan de apotheek voor u betekenen als u een verre reis naar de tropen gaat ondernemen? Waarom moet u kosten betalen bij eerste uitgifte van medicijnen (en sinds kort ook bij vervolguitgifte)?

medicatie

Dit soort vragen en onderwerpen zullen aan bod komen tijdens de thema-avond “de rol van de apotheker” Verder is er natuurlijk ruimte voor al uw algemene vragen.

De organisatie is in handen van de werkgroep Dorpsontmoetingscentrum van het Dorpsplatform Elsloo in het het kader van een serie avonden "In gesprek met..."

De werkgroep is verheugd dat apotheker Michiel Verhulst van Medisch Centrum Elsloo bereid is om als gastspreker op deze avond u als inwoners over dit onderwerp te informeren en al uw vragen te beantwoorden.
Gespreksleider en interviewer is Wim Cremers van TVLimburg.

Deze leerzame bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 mei 2016 van 19.30 tot 21.00 uur in het Maaslandcentrum, Burg. Maenenstraat 45 in Elsloo.
Deelname is gratis maar wij verzoeken u vriendelijk aan te melden klik hier

U kunt ook telefonisch aanmelden bij het Maaslandcentrum: 046.4373575.